Barem de evaluare

Barem de evaluare

Fiecare pistă va fi evaluată și va primi un punctaj maxim de 100 de puncte (pistă perfectă)
Pistele care au rută pe ambele direcții vor fi evaluate independent pentru ambele direcții
Evaluarea se va face în funcție de 12 criterii grupate pe 3 categorii
Fiecare criteriu are o anumită pondere în punctajul total, și nota pe fiecare criteriu se va da pe praguri, valorile pe care le vom folosi fiind: 100%, 75%, 50%, 25%, 0%

Mai jos sunt incluse explicațiile și descrierile aferente fiecărui prag, petru fiecare criteriu